Planned litters

Jestan II z Peronówki x Fugas III z Peronówki